We geven tips over het evalueren van taalvaardigheden. We nodigen uit om samen te werken aan concrete voorbeelden van toetstaken of andere vormen van evaluatie.