Voorbereiden op het examen

Op onze website vindt u handvaten en ondersteuning in de vorm van een takenbank, voorbeeldexamens en toetstips.

Voorbereiden als kandidaat

Uw docent kan u helpen met de voorbereiding op het CNaVT-examen. Maar u kunt ook zelf oefenen met zelfstudiemateriaal en met onze voorbeeldexamens.

Voorbeeldexamens

De voorbeeldexamens geven een goed beeld van de officiële examens.
Ze bevatten voorbeelden van taken bij alle examenonderdelen.
Bij elk voorbeeldexamen vindt u bovendien het bijbehorende beoordelingsmodel. Voor het mondelinge gedeelte zijn de afname-instructies die uw docent krijgt mee opgenomen.

Maatschappelijk Informeel (INFO) - A2

Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Zelfstandig oefenen

Bent u nog maar pas Nederlands aan het leren, dan kunt u het best met aangepaste Nederlandstalige bronnen oefenen, zoals Nedbox, Taalblad en de Wablieft-krant. Lees of beluister een tekst, stel uzelf de vraag of u alles heeft begrepen en schrijf neer én vertel wat u heeft gezien of gehoord. Zo oefent u zowel uw lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid.
Vergeet ook niet om voldoende te oefenen met schriftelijke en mondelinge bronnen waarmee u in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Lees bijvoorbeeld aankondigingen van films, tentoonstellingen en andere activiteiten, brochures met productinformatie, artikels uit de buurtkrant en dergelijke. Luister naar de radio en kijk naar series op tv.

Leert u al wat langer Nederlands, dan kunt u authentieke Vlaamse en Nederlandse nieuwssites, kranten, tijdschriften en televisieprogramma’s gebruiken om te oefenen.
Denk aan nieuwssites zoals deredactie.be, Canvas, nos.nl en NPO, kranten zoals NRC, De Volkskrant, De Morgen en De Standaard, tijdschriften zoals Knack, De Groene Amsterdammer en Elsevier, televisie- en radioprogramma’s zoals De ochtend, populair wetenschappelijke sites zoals De Kennis van Nu en EOS Wetenschap, enz.

Tip
Beluister en bekijk zeker een aantal Vlaamse en Nederlandse radio- en televisieprogramma’s, zodat u alvast went aan de uitspraak van het Nederlands van Vlamingen en Nederlanders.

Als het Duits je moedertaal is, kun je ook eens kijken op het Forum buurtaal.

Voorbereiden als examinator

Als examinator bent u verantwoordelijk voor een vlotte en betrouwbare afname van de examens. Het CNaVT biedt begeleiding en ondersteuning bij deze taken.

Examinatorentraining

Om de examinatoren te ondersteunen in hun voorbereiding op het afnemen van de CNaVT-examens geven we bijscholingen en hebben we instructievideo's opgenomen. Binnenkort kunt u ook een online examinatorentraining volgen.

Instructies en voorbeeldexamens

Met de voorbeeldexamens en de instructies kunnen examinatoren zich voorbereiden op een optimale afname van de verschillende examendelen, in het bijzonder op de afname van het mondelinge deel.

Nieuwsbrief met toetstips

Examinatoren die regelmatig tips willen ontvangen over het evalueren van taalvaardigheden, kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De CNaVT-nieuwsbrief biedt actuele informatie over taaltoetsing en nieuws over de CNaVT-examens en over praktische aspecten van de CNaVT-examinering.

Conferenties en bijscholingen

Deelnemen aan conferenties en bijscholingen is belangrijk voor wie op de hoogte wil blijven van actuele ontwikkelingen rond het toetsen van taalvaardigheid. Het CNaVT is aanwezig op verschillende bijeenkomsten en biedt ook lokale ondersteuning aan, bijvoorbeeld workshops op maat. Het CNaVT inventariseert alle interessante conferenties en bijscholingen in een agenda.

​Voorbereiden als docent

Voor docenten biedt het CNaVT toegepaste ondersteuning in de vorm van een takenbank en een overzicht van lesmateriaal.

Takenbank

De takenbank bevat meer dan 250 taakgerichte, geïntegreerde taken. De taken zijn geschikt als lesmateriaal en kunnen gratis geraadpleegd worden. Enkel docenten en examinatoren hebben toegang tot de takenbank. Wilt u toegang krijgen tot de takenbank, registreer u dan voor de takenbank.

Registreren > Takenbank >

Lesmateriaal

Op de website van de Taalunie vindt u een overzicht van online lesmateriaal voor anderstaligen. Online oefeningen binnen authentieke Vlaamse contexten vindt u op NedBox. Kijk zeker ook naar het materiaal voor kandidaten dat het CNaVT aanraadt om zelfstandig mee te oefenen.

Didactische ondersteuning

Het CNaVT is een exameninstelling. Dit betekent dat wij gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van examens, niet in het verstrekken van leermiddelen of het aanbevelen van didactische methodes. Met vragen over taal leren en alle andere vragen over het Nederlands als Vreemde Taal kunt u terecht bij de Taalunie. Wilt u meer informatie over taakgericht leren, dan kunt u onze collega’s van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) contacteren.

Werkt u als NVT-docent, dan kunt u zich ook aanmelden voor een docentencursus van de Taalunie.

Veelgestelde vragen

Docent: Waar vind ik didactische ondersteuning?

Heeft u vragen over taakgericht onderwijs? Dan kunt u altijd terecht bij onze collega's van het Centrum voor Taal en Onderwijs (volwassenenonderwijs of secundair onderwijs).

Hebt u een handboek of een cursus die op het examen voorbereidt?

Neen, het CNaVT ontwikkelt taaltoetsen, maar biedt geen opleidingen of handboeken aan. Op de pagina's ondersteuning en voorbeeldexamens vindt u informatie die u kan helpen bij de voorbereiding op de CNaVT-examens.

Hoe verlopen de examens?

De examens bestaan uit drie delen: luisteren, lezen en schrijven, spreken (zie ook voorbeeldexamens). Het concrete verloop wordt vastgelegd door de examinator bij wie u het examen wilt afleggen.

Kan ik de examens van vorige jaren inkijken (om te oefenen)?

Neen, examentaken van vorige jaren kunnen niet worden ingekeken. Docenten en kandidaten kunnen wel een voorbeeldexamen van elk examen bekijken en ermee oefenen.

Kandidaat: Hoe weet ik welk examen ik het best afleg?

Volgt u een cursus Nederlands? Bespreek dan met uw docent welk examen u het best kunt afleggen. Vergelijk ook de beschrijving van de CNaVT-examens met uw behoeften. U kunt uw niveau proberen in te schatten door de voorbeeldexamens van CNaVT of de oefeningen van ERKnederlands te maken. Ook de zelfbeoordelingsschalen van het ERK kunnen u hierbij helpen.