Het CNaVT is gespecialiseerd in het ontwikkelen van taaltoetsen en dat wordt weerspiegeld in haar opleidingsaanbod.

Docenten die meer didactische ondersteuning nodig hebben, kunnen aankloppen bij de Taalunie of bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO). In de agenda inventariseert het CNaVT ook interessante conferenties en studiedagen voor docenten en/of toetsontwikkelaars.

Vormingen

Hieronder vindt u een overzicht van het reguliere aanbod:

  • visie en praktische informatie over het CNaVT
  • CNaVT-examinator worden
  • toetsprincipes en toetsontwikkeling
  • ERK
  • beoordeling van taalvaardigheid
  • interpretatie en gebruik van toetsresultaten
  • breed evalueren van taalvaardigheid

Ook workshops of opleidingen op maat zijn mogelijk. Contacteer het CNaVT-secretariaat.

Erkenning opleidingen

Onze opleidingen worden erkend door CECAFOC, het secretariaat-generaal van het katholieke onderwijs
in de Franstalige en Duitstalige gemeenschappen van België.