Opleiding en ondersteuning

Het CNaVT-team wil op verschillende manieren ondersteuning bieden aan docenten Nederlands en samen met hen op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen over het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal en over toetsing in het algemeen. Daarom bieden we presentaties, workshops en toetstips aan over een breed scala aan onderwerpen.

Workshops en presentaties

Hieronder vindt u een overzicht van het reguliere aanbod:

  • algemene informatie over het CNaVT (uitgangspunten, behoefteonderzoek, takenbank, ERK ...)
  • toetsprincipes (bijv. betrouwbaarheid en validiteit)
  • toetsontwikkeling: van taak tot examen
  • het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen
  • beoordeling algemeen
  • examinatorentraining
  • interpretatie en gebruik van resultaten
  • omgaan met culturele bias
  • alternatieve vormen van evalueren: curriculum-onafhankelijk examineren vs. diagnostisch toetsen (plaats van alternatieve vormen van evaluatie, geïntegreerd of discreet meten)

Ook workshops of opleidingen op maat zijn mogelijk. Neem daarvoor gerust contact op met het CNaVT.

Conferenties en bijscholingen

Deelnemen aan conferenties en bijscholingen is belangrijk voor wie op de hoogte wil blijven van actuele ontwikkelingen rond het toetsen van taalvaardigheid. Het CNaVT is aanwezig op verschillende bijeenkomsten en biedt ook lokale ondersteuning aan, bijvoorbeeld workshops op maat. Het CNaVT inventariseert alle interessante conferenties en bijscholingen in een agenda.

Nieuwsbrief met toetstips

Examinatoren die regelmatig tips willen ontvangen over het evalueren van taalvaardigheden, kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De CNaVT-nieuwsbrief biedt actuele informatie over taaltoetsing en nieuws over de CNaVT-examens en over praktische aspecten van de CNaVT-examinering.

Blijf op de hoogte

Ontvangt u onze nieuwsbrief graag per e-mail? Inschrijven:

Didactische ondersteuning

Het CNaVT is een exameninstelling. Dit betekent dat wij gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van examens, niet in het verstrekken van leermiddelen of het aanbevelen van didactische methodes. Met vragen over taal leren en alle andere vragen over het Nederlands als Vreemde Taal kunt u terecht bij de Taalunie. Wilt u meer informatie over taakgericht leren, dan kunt u onze collega’s van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) contacteren.

Werkt u als NVT-docent, dan kunt u zich ook aanmelden voor een docentencursus van de Taalunie.

Erkenning opleidingen

Onze opleidingen worden erkend door CECAFOC, het secretariaat-generaal van het katholieke onderwijs
in de Franstalige en Duitstalige gemeenschappen van België.