Doel en missie

"Onze taak, uw toekomst."

Onder dit motto biedt het CNaVT een betrouwbare certificering van de taalvaardigheid in het Nederlands.

  • We willen door middel van taakgerichte taalexamens achterhalen hoe vaardig een persoon in het Nederlands is.
  • We ontwikkelen taken die aantonen wat een kandidaat concreet kan doen met het Nederlands.
  • Een welverdiend certificaat is een meerwaarde op het cv en schept nieuwe kansen.
  • We willen een positieve impact hebben op de leeromgeving van studenten Nederlands als Vreemde Taal. Kandidaten die zich goed op onze examens willen voorbereiden, kunnen het best in de echte wereld oefenen. De taken in de klas zullen daardoor praktijkgerichter worden. Op die manier geeft het CNaVT een impuls aan het taak- en praktijkgericht leren van de vreemde taal.

Het CNaVT gaat met andere woorden na of kandidaten voldoende goed zullen kunnen functioneren in het Nederlands in situaties waarin zij hoogstwaarschijnlijk zullen terechtkomen. Als u wilt weten of iemand voldoende taalvaardig is om in een bedrijf te kunnen werken, kunt u hem bijvoorbeeld vragen om een presentatie te geven, verslag uit te brengen van een telefoongesprek of een samenvatting te schrijven van een bijeenkomst. We vragen de kandidaat dus om relevante taken uit te voeren.