Over CNaVT

Het CNaVT toetst en certificeert al meer dan vijftig jaar leerders van het Nederlands als Vreemde Taal. Aan de hand van taakgerichte, domeinspecifieke examens test het CNaVT hun taalvaardigheid in het Nederlands en kent hen internationaal erkende certificaten toe.

Jaarlijks nemen meer dan 2000 kandidaten deel aan de examens.

Wat?

Het CNaVT biedt vijf examens aan, verdeeld over drie functionele domeinen: het maatschappelijke, het professionele en het educatieve domein. Met de examens wordt nagegaan of de leerder talig kan functioneren binnen een van die domeinen.

Het CNaVT biedt examens op verschillende niveaus: van niveau A2 tot en met niveau C1.

Door wie?

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) ontwikkelt de examens in opdracht van de Taalunie.

Voor wie?

Voor mensen die het Nederlands als Vreemde Taal leren en hun talig functioneren in het Nederlands willen bewijzen.

Waar?

De CNaVT-examens worden in meer dan 40 landen aangeboden, aan ruim 300 universiteiten, volkshogescholen en privé-instellingen. De afname wordt jaarlijks in mei georganiseerd.

Hoe?

Inschrijven voor de examens kan via een exameninstelling of examinator in een van de landen waar het CNaVT-examen wordt aangeboden. De examens worden georganiseerd tussen 1 en 15 mei. De correctie van de examens gebeurt in Leuven door getrainde beoordelaars. Uiterlijk in juli worden de examenresultaten bekendgemaakt.

ERK

De CNaVT-examens zijn gerelateerd aan het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) en zes niveaus van taalvaardigheid.

Meer over het ERK

Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen

Op 22 september, tijdens de 50e ALTE-conferentie, presenteerde het CNaVT de Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen, een vertaling die tot stand kwam in samenwerking met de Raad van Europa.

Meer info vind je hier.

Het ALTE Q-label

In 2015 werd het examen Educatief Startbekwaam (STRT) onderscheiden met het ALTE Q-label. Het Q-label is een bewijs dat het examen aan alle kwaliteitseisen voldoet van ALTE, de Association of Language Testers in Europe.

Meer over ALTE

Informatiemateriaal

Hebt u informatiemateriaal nodig, bijvoorbeeld voor een algemene presentatie over het CNaVT?

  • Download dan hier onze folder of poster: