Het examen 2017

Afnameperiode

Het examen wordt tussen 1 en 15 mei 2017 afgenomen. Het is niet toegestaan examens af te nemen buiten de vastgestelde examenperiode. Bij vragen neem gerust contact op met het secretariaat.

Inschrijven 2017

Vanaf januari 2017 kunt u als examinerende instelling kandidaten inschrijven, de deadline voor inschrijven is 15 maart 2017. Kandidaten dienen zich rechtstreeks aan te melden bij de examinator.

Afnametijden

Hieronder vindt u een overzicht van de afnametijden in minuten voor elk examen en examenonderdeel.

Examenreglement

In het examenreglement leest u wat uw rechten en plichten zijn bij de examens. Zo komen onder meer de organisatie, de deelname en het verloop van de examens aan bod, net als de geheimhoudingsplicht. Als exameninstelling zorgt u ervoor dat de kandidaten voorafgaand de inschrijving kennis nemen van het examenreglement kandidaat.

Examengeld

Voor meer informatie over prijzen neemt u het best contact op met het secretariaat. Kandidaten betalen rechtstreeks aan de examinator van de gekozen exameninstelling.