Het examen 2018

Afnameperiode

Het examen wordt tussen 1 en 15 mei 2018 afgenomen. Het is niet toegestaan examens af te nemen buiten de vastgestelde examenperiode. Bij vragen: neem contact op met het secretariaat.

Inschrijven 2018

Vanaf januari 2018 kunt u als examinerende instelling kandidaten inschrijven, de deadline voor inschrijven is 15 maart 2018. Kandidaten dienen zich rechtstreeks aan te melden bij de examinator.

Afnametijden

Examenreglement

In het examenreglement leest u wat uw rechten en plichten zijn bij de examens. Zo komen onder meer de organisatie, de deelname en het verloop van de examens aan bod, net als de geheimhoudingsplicht. Als exameninstelling zorgt u ervoor dat de kandidaten voorafgaand aan de inschrijving kennis nemen van het Examenreglement Kandidaat.

Examengeld

Voor meer informatie over prijzen neemt u het best contact op met het secretariaat. Kandidaten betalen rechtstreeks aan de examinator van de gekozen exameninstelling.