Onze examens

Het CNaVT biedt vijf examens voor mensen die Nederlands als Vreemde Taal leren. De examens toetsen talig functioneren op vier verschillende niveaus. Elk examen is bovendien geplaatst in een specifiek domein (maatschappelijk, educatief of professioneel) en heeft aparte doelstellingen.

Examen kiezen

Raadpleeg de beschrijvingen van de examens en van de ERK-niveaus om te bepalen welk examen het beste aansluit bij uw wensen en behoeften.

Onze examens

Maatschappelijk Informeel (INFO ) - A2

Voor wie wil functioneren in informele, alledaagse situaties.

Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1

Voor wie zelfstandig wil functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse samenleving.

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Voor wie wil functioneren op de werkvloer, in het bijzonder in de zorgsector of in een administratief beroep.

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2

Voor wie wil starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit.

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Voor wie wil functioneren in het onderwijs of in een bedrijfsomgeving en daarvoor een gevorderde kennis van het Nederlands nodig heeft.

  • Wenst u gedetailleerdere informatie per examen, scrol dan naar beneden.

Opbouw van de CNaVT-examens

Alle examens bestaan uit drie onderdelen:

Deel A: luisteren en/of lezen en schrijven
Deel B: lezen en schrijven
Deel C: spreken en luisteren in een gesprek (bij het B2- en C1-examen geeft de kandidaat ook een presentatie)

Deel A en B worden klassikaal afgenomen. In deel C voert de examinator een individueel gesprek met elke kandidaat.

Bij deel A en B mag een papieren woordenboek gebruikt worden. Bij deel C is gebruik van een woordenboek niet toegelaten.

Hoe verhouden onze examens zich tot de ERK-niveaus?

5 examens, 4 niveaus, 3 domeinen

De vijf examens omvatten vier taalvaardigheidsniveaus, van beginner (A2) tot bijna-moedertaalspreker (C1). Elk examen behoort tot een domein: het maatschappelijke domein, het professionele domein of het educatieve domein. De domeinen bepalen de contexten van de examentaken.

Over het ERK

Het ERK beschrijft het niveau waarop iemand een vreemde taal beheerst.

Meer inzicht krijgen in de ERK-niveaus:

Veelgestelde vragen

Examinator: Hoe kan ik de examens terugsturen naar het CNaVT?

De examinator kan de pakketten het best terugsturen met een verzenddienst. Op die manier kunnen we de zending opvolgen. Als u de pakketten per diplomatieke post verstuurt, gelieve dan rekening te houden met een bijzonder lange verzendtijd.

Hoe moet ik de resultaten interpreteren?

Het resultaat wordt uitgedrukt in de maat voor taalvaardigheid. Bekijk de video waarin wordt uitgelegd hoe u de resultaten van het CNaVT kunt interpreteren. U kunt gedetailleerde informatie op taakniveau opvragen bij het CNaVT-secretariaat.

Kandidaat: Hoe kan ik me inschrijven voor een CNaVT-examen?

U schrijft zich in via de Administratieve Module CNaVT. Alle informatie over het inschrijvingsproces vindt u op de pagina Inschrijven. Op de pagina voor kandidaten vindt u ook de Handleiding voor kandidaten. Daarin ziet u stap voor stap hoe u zich kunt inschrijven voor een CNaVT-examen.

Kandidaat: Hoeveel kost een examen?

Op de pagina Inschrijven vindt u onder de titel Kostprijs een lijst met examengelden. Dit is de prijs die CNaVT vraagt voor een examen in uw land. Exameninstellingen kunnen echter administratieve kosten aanrekenen. Neem daarom contact op met de exameninstelling waar u een examen wilt afleggen om de exacte prijs van uw examen te kennen.

Kandidaat: Wanneer krijg ik mijn resultaten en/of certificaat?

U krijgt uw resultaten en/of certificaat ongeveer twee maanden na de afname van de examens. Zie beoordeling.

Kandidaat: Wat als ik niet kan deelnemen wegens ziekte of een ongeval?

Verwittig meteen uw examinator. Uw examinator zal samen met het CNaVT zoeken naar een oplossing.

​Wanneer worden de CNaVT-examens afgenomen?

De CNaVT-examens worden elk jaar in de eerste helft van mei georganiseerd. Neem contact op met uw examinator. Die zal met u het moment van afname plannen. Zie inschrijven.