De Administratieve Module CNaVT voor exameninstellingen en examinatoren

Hieronder vindt u de handleidingen voor exameninstellingen. Daarin wordt stap voor stap uitgelegd hoe u succesvol gebruik kunt maken van de Administratieve Module CNaVT, het online systeem dat CNaVT gebruikt voor het beheer van alle data over kandidaten, exameninstellingen en examensessies. Als exameninstelling creëeert u in dit systeem uw examenaanbod en kandidaten kunnen zich via dit systeem inschrijven voor een examen aan uw exameninstelling.

Lees de handleiding:

Heeft u vragen bij de handleidingen, contacteer dan het CNaVT-secretariaat.

Wanneer registreer ik mijn instelling als exameninstelling van CNaVT?

Dat kan op elk moment via de Administratieve Module CNaVT. De voorwaarden om als exameninstelling erkend te kunnen worden, vindt u onder de titel Exameninstelling worden op de pagina Inschrijven.

Kunnen kandidaten nog buiten het digitale systeem inschrijven?

Neen, dit is niet meer mogelijk. Kandidaten kunnen zich enkel nog inschrijven voor een CNaVT-examen via de Administratieve Module CNaVT. In de Handleiding voor kandidaten zien ze hoe ze dit kunnen doen.

Hoe zie ik welke studenten zich hebben ingeschreven en voor welke examens ze zich hebben ingeschreven?

Een exameninstelling kan inloggen in de Administratieve Module CNaVT en lijsten exporteren, onder andere van de ingeschreven kandidaten en/of van de ingeplande examens.

Is het mogelijk om een maximum aantal deelnemers in te stellen?

Kandidaten die zich willen inschrijven voor een examen krijgen enkel examens te zien van exameninstellingen die deze examens aanbieden. Het examenaanbod van uw exameninstelling(en) kunt u zelf beheren. Wenst u geen kandidaten meer te aanvaarden voor een bepaald examen, ga dan naar uw examenaanbod en haal het vinkje weg naast het examen (kolom 'Aanbod') waarvoor u geen kandidaten meer toelaat en haal eventueel ook het vinkje weg in de laatste kolom ('Externa kandidaten aanvaarden').

Kan ik een aangepaste procedure aanvragen voor een kandidaat?

Enkel kandidaten kunnen een aangepaste procedure aanvragen (bv. meer tijd omwille van dyslexie). Bij de inschrijving voor een examen krijgt de kandidaat de mogelijkheid om de aangepaste procedure aan te vragen. De kandidaat moet hiervoor de nodige documenten (zoals een medisch attest) uploaden in het systeem. De Examencommissie bekijkt de aanvraag voor een aangepaste procedure en keurt die eventueel goed. Als de aangepaste procedure wordt afgekeurd, kan de kandidaat zich alsnog inschrijven voor hetzelfde examen zonder aangepaste procedure.

Is de Administratieve Module CNaVT enkel in het Nederlands beschikbaar?

De Administratieve Module CNaVT is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Een gebruiker kan op elk moment de taal wijzigen via het vlagje bovenaan rechts.

Ik heb geen stabiele internetverbinding. Kan ik me inschrijven?

Een stabiele internetverbinding is niet cruciaal voor de inschrijvingen: er hoeft slechts een beperkte overdracht van data te gebeuren, gedurende een heel korte tijd. Het is wel aan te raden om via Google Chrome of Firefox te werken, want Internet Explorer geeft soms problemen.

Kost een examen nog altijd evenveel?

De examengelden blijven voorlopig ongewijzigd. Meer informatie over de prijs voor een CNaVT-examen vindt u onder de titel Kostprijs, op de pagina Inschijvingen.

Hoe schrijf ik in als een exameninstelling met meerdere vestigingsplaatsen?

U kunt meerdere vestigingsplaatsen verbinden met eenzelfde exameninstelling. Momenteel hebben alle examinatoren dezelfde rechten, in de toekomst zal dit wel veranderen en zal één persoon, namelijk de hoofdexaminator, meer rechten hebben en dus meer kunnen in de Administratieve Module CNaVT. U kunt er daarom ook voor kiezen om meerdere aparte exameninstellingen aan te maken.

Wat als een kandidaat zijn exameninschrijving annuleert?

Als een kandidaat zijn exameninschrijving annuleert, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de annulering volledig bij de kandidaat zelf. Dit betekent dat hij geen voucher kan krijgen en dat de eventueel betaalde examengelden niet kunnen worden terugbetaald. In heel uitzonderlijke gevallen van overmacht kan contact opgenomen worden met het CNaVT-secretariaat. Het CNaVT zal dan in overleg met de exameninstemlling naar een oplossing zoeken.

Kan ik zelf kiezen welke examens ik aanbied?

Een exameninstelling kan zelf kiezen welke examens er worden aangeboden. Het examenaanbod kan ook na elke examensessie gewijzigd worden.

Kan ik als exameninstelling of examinator kandidaten inschrijven?

Neen, kandidaten schrijven zich zelf in voor een CNaVT-examen. De Administratieve Module CNaVT is zo gebouwd dat kandidaten zich zelf kunnen registreren, inschrijven en betalen voor een examen. In een latere fase zullen zij ook in de digitale omgeving examens afleggen en zullen zij, wanneer zij slagen voor een examen, ook hun digitale certificaat kunnen downloaden.

Ik nam vroeger CNaVT-examens af. Moet ik mijn instelling toch nog registeren als exameninstelling?

Ja, elke exameninstelling moet geregistreerd staan in de Administratieve Module CNaVT. Deze registratie is eenmalig.

Worden de examens nog altijd in mei georganiseerd?

Ja, de examens worden nog altijd tussen 1 en 15 mei georganiseerd. De exameninstellingen kiezen wel op welke dag en welk uur ze de CNaVT-examens afnemen. Heeft u vragen over de afnameperiode, contacteer dan het CNaVT-secretariaat.

Is het mogelijk om verschillende tarieven te hanteren voor interne en externe kandidaten?

Ja, dat is mogelijk. Wanneer een exameninstelling een examenaanbod creëert, kan zij verschillende administratieve kosten invoeren voor verschillende groepen kandidaten. Zo kan het zijn dat een exameninstelling ervoor kiest om geen administratieve kosten te rekenen voor interne kandidaten. Kandidaten die les volgen aan de exameninstelling betalen dan alleen het examengeld van CNaVT (een lijst met examengelden per land vindt u onder de titel Kostprijs, op de pagina Inschrijven). Diezelfde exameninstelling kan er ook voor kiezen om externe kandidaten wel adminstratieve kosten te laten betalen, bovenop het examengeld.