De resultaten en erkenning van het certificaat

Een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal schept kansen. Houders van een certificaat zijn gedeeltelijk vrijgesteld voor het inburgeringsexamen in Nederland en Vlaanderen. Sommige certificaten geven ook toegang tot een universitaire studie in het Nederlands of kunnen leiden tot een aanstelling in het onderwijs of de erkenning als beëdigd vertaler of tolk.

Inburgeringsexamen en naturalisatietoets

Wie een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal heeft behaald, kan een vrijstelling krijgen voor het luik ‘Nederlands’ van het Nederlandse inburgeringsexamen (lezen, schrijven, spreken en luisteren).

Taalvoorwaarde om te starten in het hoger onderwijs

Erkenning van de certificaten STRT en EDUP

De meeste Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten erkennen de certificaten Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) als bewijs van voldoende taalvaardigheid om een studie te beginnen.

Let op: In Nederland en Vlaanderen beslissen hogescholen en universiteiten zelf welke diploma’s en certificaten ze erkennen. We adviseren dan ook nadrukkelijk om contact op te nemen met de hogeschool of universiteit waar u les wilt volgen en na te vragen of certificaten Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) worden erkend.

Aan onderstaande Vlaamse en Nederlandse universiteiten en hogescholen worden de certificaten STRT en EDUP (en ook de vroegere certificaten PTHO en PAT) erkend:

Universiteiten Nederland:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Technische Universiteit Delft
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit van Aruba
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit van Tilburg
 • Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteiten Vlaanderen:

 • KU Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Vrije Universiteit Brussel

Hogescholen Nederland:

 • De Saxion Hogeschool in Deventer, Enschede en Apeldoorn
 • Hogeschool InHolland
 • Hogeschool der Kunsten Utrecht
 • Hogeschool Utrecht

Hogescholen Vlaanderen

 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool PXL
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • LUCA School of Arts
 • Odisee
 • Thomas More
 • UC Leuven-Limburg
 • Vives

Overige

 • FORM, STRT en EDUP zijn geldig als equivalent voor de Test for Management and Business Communication van de CEMS Master in International Management (MIM)

Vereiste taalkennis bij een aanstelling in het Vlaamse onderwijs

Om een betrekking in het Vlaamse onderwijs te kunnen uitoefenen, moet een personeelslid voldoende kennis van het Nederlands hebben. De vereiste kennis van het Nederlands is niet dezelfde voor elk personeelslid, maar is afhankelijk van het ambt waarin het personeelslid wordt aangesteld. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal geldt als bewijs van het vereiste niveau van kennis van het Nederlands.

Vereiste taalkennis bij een aanstelling in het Nederlandse onderwijs

Erkenning van het CNaVT-certificaat EDUP

Leraren basisonderwijs met een buitenlandse opleiding die in Nederland in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs les willen geven, kunnen een onderwijsbevoegdheid voor bepaalde tijd krijgen als zij een passend buitenlands diploma ‘leraar basisonderwijs’ hebben en als zij daarnaast in het bezit zijn van een diploma Nederlandse taalvaardigheid, bijvoorbeeld het certificaat Educatief Professioneel (EDUP).

Register beëdigde tolken en vertalers in Nederland

Erkenning van het CNaVT-certificaat EDUP

Tolken en vertalers kunnen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand) worden ingeschreven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder een beheersing van het Nederlands op C1-niveau. Dat niveau kunnen zij aantonen door het certificaat Educatief Professioneel (EDUP) te behalen.

Het ALTE Q-label

In 2015 werd het examen Educatief Startbekwaam (STRT) onderscheiden met het ALTE Q-label. Het Q-label is een bewijs dat het examen aan alle kwaliteitseisen voldoet van ALTE, de Association of Language Testers in Europe.

Meer over ALTE

Beoordeling en resultaat

Alle afgelegde examens worden centraal beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Het beoordelingsmodel beschrijft aan welke inhoudelijke en vormelijke vereisten examenprestaties moeten voldoen. (De voorbeeldexamens bevatten de bijhorende beoordelingsmodellen.)

Het eindresultaat van de kandidaat wordt uitgedrukt in de maat voor taalvaardigheid. Hoe komen we tot de maat voor taalvaardigheid? In de statistische analyses maakt het CNaVT gebruik van de item-responstheorie (IRT). De maat voor taalvaardigheid houdt zo rekening met de moeilijkheid van de inhoudelijke en vormelijke onderdelen en de strengheid van de beoordelaars.

Hoe beslissen we vanaf welke maat van taalvaardigheid iemand geslaagd is? Om te bepalen of een kandidaat geslaagd is, wordt de maat van taalvaardigheid vergeleken met een cesuur. Dit is de maat van taalvaardigheid die een kandidaat minimaal moet hebben om te slagen voor een examen volgens ERK-experts. Het vastzetten van de slaaggrens gebeurt in een cesuurbepalingsonderzoek met de ERK-experts.

Kandidaten die geslaagd zijn, ontvangen eind juli hun certificaat. Kandidaten die niet geslaagd zijn, ontvangen op datzelfde moment een brief waarin staat dat ze niet geslaagd zijn. De resultaten worden ook meegedeeld aan de exameninstellingen.

Kandidaten die feedback wensen op hun examenprestatie kunnen contact opnemen met het CNaVT-secretariaat.

Heeft u nog andere vragen omtrent de beoordeling of resultaten? Kijk dan zeker ook onderaan bij de veelgestelde vragen of mail ons.

U kunt ook de video bekijken waarin wordt uitgelegd hoe u de resultaten die u van het CNaVT ontvangt, kunt interpreteren.

Veelgestelde vragen

Hoe moet ik de resultaten interpreteren?

Het resultaat wordt uitgedrukt in de maat voor taalvaardigheid. Bekijk de video waarin wordt uitgelegd hoe u de resultaten van het CNaVT kunt interpreteren. U kunt gedetailleerde informatie op taakniveau opvragen bij het CNaVT-secretariaat.

In augustus nog geen resultaat ontvangen: wat moet ik doen?​

U krijgt uw resultaten en/of certificaat ongeveer twee maanden na de afname van de examens. U kunt het best eerst bij uw examinator navraag doen en pas daarna met het CNaVT-secretariaat contact opnemen.

Kan ik de examens van vorige jaren inkijken (om te oefenen)?

Neen, examentaken van vorige jaren kunnen niet worden ingekeken. Docenten en kandidaten kunnen wel een voorbeeldexamen van elk examen bekijken en ermee oefenen.

Kandidaat: Kan ik mijn individuele scores opvragen?

Ja, dat kan. Stuur een e-mail naar het CNaVT-secretariaat en u krijgt uw individuele taakscores toegestuurd. Zie beoordeling.

Kandidaat: Mijn persoonlijke gegevens op het certificaat kloppen niet

De gegevens die u invulde in de Administratieve Module CNaVT gebruikt CNaVT om de certificaten te genereren. Als er toch gegevens ontbreken of foutief in het certificaat staan vermeld, neem dan meteen contact op met het CNaVT-secretariaat.

Kandidaat: Wat als ik niet akkoord ga met hoe de afname is verlopen?

Binnen de vastgestelde termijnen kunt u een bezwaarschrift indienen. De examencommissie onderzoekt dan uw klacht. Lees het examenreglement. Let op: u kunt enkel een klacht indienen over de procedure, het examenresultaat kunt u niet aanvechten.