Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is verantwoordelijk voor toetsing en certificering van leerders
die het Nederlands als Vreemde Taal leren.

Het CNaVT is een project van de Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

Op 21 maart 2018 organiseert het CNaVT een examinatoren-training bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). Inschrijven voor de training kan via cnavt@kuleuven.be. Meer info vindt u ook hier.

Ik wil een CNaVT-examen afleggen

Wat moet ik als kandidaat weten?

Ik doceer of examineer Nederlands

'Onze taak, uw toekomst.'

Onder dit motto biedt het CNaVT een betrouwbare certificering van de taalvaardigheid in het Nederlands als vreemde taal.

Wat moet ik als docent of examinator weten?